Asiakastarinat

Zerto Disaster Recovery as a Service – Miten yrityksesi tärkein tieto on suojattu katastrofitilanteilta?

Avainasiat

IT-palveluiden käyttöönottoprojektit

Tiivis kommunikaatio

Trainers’ House on tehnyt yhteistyötä Alpit Nordicin kanssa keväästä 2022 alkaen. Kumppanin valintaan vaikutti jo aiemmin rakennettu luottamus Alpit Nordicin avainhenkilöihin. Lisäksi toimiva kommunikaatio on ollut läsnä koko yhteistyön.

”Kommunikaatio on se ykkönen. Sen jälkeen tulee ammattitaito. Teemme yhteistyötä niin, että kummallekin osapuolelle on kirkasta, missä mennään.”

Saku Keskitalo Trainers’ House Oy

Kaikki Trainers’ Housen IT-palvelut on ulkoistettu Alpit Nordicille. Näihin palveluihin kuuluvat palvelimet, verkkopalvelut, Microsoft 365 -pilvipalvelut, laitteiden ylläpito- ja valvontapalvelut sekä lähitukihenkilö.

Erityisen tyytyväisiä Trainers’ Housella ollaan Alpit Nordicin tarjoamaan lähitukeen. Trainers’ Housen Helsingin toimistolla on joka päivä Alpit Nordicilla työskentelevä Joni Luukkonen. Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila kuvailee palvelua seuraavasti: ”Ensimmäisenä Alpit Nordicin tarjoamista palveluista tulee mieleen Luukkosen Jonin läsnäolo arjessa. Se on korkeatasoista ja siitä on meille paljon arvoa arjessa”.

IT-palveluiden käyttöönotto

Keväällä 2022 Trainers’ House siirtyi Alpit Nordicin kumppaniksi. Käyttöönottoprojekti Trainers’ Housen kokoisen yrityksen kohdalla vaati uudelta kumppanilta ammattitaitoa-, sekä suunnitelmallisuutta. Vaikka Alpit Nordic oli tässä kohtaa vain noin neljän kuukauden ikäinen yritys, ylitti käyttöönottoprojekti jopa talousjohtajan odotukset.

”Ikinä ei mikään IT-projekti ole historian aikana mennyt näin vaivattomasti asiakkaan eli ostajan näkökulmasta! Alpit Nordic hoiti projektin sataprosenttisesti, eikä se aiheuttanut meille ollenkaan vaivaa tai haittaa. Käyttäjille ei aiheutunut projektin aikana katkoja tai ongelmia, vaikka IT-asioissa tapahtui isoja muutoksia taustalla.”

Yhteistyön käynnistämisen kivuttomuudesta kertoo myös, että henkilöstö pystyi työskentelemään ilman katkoksia.

”Alpit Nordicilta luvattiin, että projekti saadaan ajoissa ja ongelmitta maaliin. Mikään ei mennyt pieleen ja projekti saatiin ajoissa maaliin, kuten luvattu. Koen, että tähän vaikutti suuresti Alpit Nordicin hyvä suunnitelmallisuus ja valmistautuminen, sekä mahdollisten sudenkuoppien kartoittaminen etukäteen”

Uuden toimiston avaaminen Viroon

Trainers’ House avasi lokakuussa 2022 toimipisteen Tallinnaan. Toimiston avaaminen vaati IT-asioissa luotettavaa ja proaktiivista kumppania, jolla oli valmiudet perustaa kokonaan uusi ympäristö tietoliikenneyhteyksineen.

Uuden toimiston perustaminen haluttiin IT-palveluiden osalta tehdä mahdollisimman sujuvaksi asiakkaalle. Ulkomaille IT-ympäristön perustamisessa on aina omat haasteensa, sillä toimintatavat saattavat poiketa suurestikin kotimaan tavoista. Alpit Nordic onnistui kuitenkin perustamaan ympäristön sujuvasti ja ajoissa uuden toimiston avajaisia varten.

”Projekti meni odotetusti ja helposti. Alpit Nordic piti meidät hyvin kartalla koko ajan. Viestintä ja kommunikointi ovat yhteistyössämme korkealla tasolla.” kertoo Saku Keskitalo Tallinnan toimiston avaamisesta.

Korkea palveluasenne ja ammattitaito

Alpit Nordic erottuu kilpailijoistaan palveluiden laadun ja asiakastarpeen ymmärtämisen osalta.

”Korkeaan palvelutasoon ja luottamukseen liittyy pitkälti kommunikointi. Ymmärrämme Alpit Nordicin kanssa toisiamme ja puhumme samaa kieltä. Alpit Nordicilla ajatellaan yhteistyötä asiakkaan edun mukaisesti. Tämä on poikkeuksellista nykymarkkinassa. Alpit Nordicilla muistetaan, että yhteistyötä tehdään Trainers’ Housen toiminnan ja asiakastyön sujuvuuden takia. Alpit Nordicin toiminnan ansiosta Trainers’ Housen työntekijät pystyvät tekemään mahdollisimman sujuvasti ja hyvin oman työnsä” Saku Keskitalo summaa.

Viestintä yhteistyössä on ollut sujuvaa. Trainers’ Housen näkökulmasta kummallakin osapuolella on matala kynnys ottaa yhteyttä. Alpit Nordic pitää Trainers’ Housen hyvin kartalla ja viestit mahdollisista muutoksista ja päivityksistä kulkevat nopeasti talon sisällä.

”Yksi asia, mikä puuttuu monelta toimijalta, on valmistautuminen. Alpit Nordicilla valmistaudutaan aina kaikkeen hyvin. Heillä on viimeistellyt materiaalit ja agendat palavereita varten. Nämä asiat osoittavat meille ammattitaitoa, emmekä pidä niitä itsestäänselvyyksinä. Olemme nähneet tilanteita, joissa kumppani esteen edessä kertoo meille, miksi mikään ei onnistu. Alpit Nordic taas ottaa asian omakseen ja etsii ratkaisut.” kertoo Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila.

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteystyötä?

”Minulle suositteleminen tarkoittaa sitä, että laitan maineeni pantiksi. Tästä syystä annan suosituksia rajatusti. Suosittelen Alpit Nordicia. Kokemukseni toimivuudesta on ollut erinomainen.” Saku Keskitalo kertoo.

Alpit Nordic on teettänyt käyttäjätyytyväisyyskyselyn Trainers’ Housen henkilökunnalle. Tyytyväisyyden taso 4,6/5,0 on korkea.

Saku Keskitalo kertoo, että heillä on Trainers’ Housella hyvin vähän vika- ja virhetilanteita, eli yhteistyö toimii myös tämän osalta.

”Sisäisesti palaute on ollut kiittävää. Trainers’ Housen henkilöstö koostuu tarkkanäköisistä muutoskonsulteista, jotka oman ammattinsa puolesta ovat herkkiä antamaan palautetta epäkohdista.” kertoo Iiris Nummila Trainers’ Housen tarkasta henkilökunnasta.

”Jos kaikkien palveluntuottajien kanssa yhteistyö sujuisi yhtä tehokkaasti, elämä olisi helppoa. Oma kokemuksemme Alpit Nordicin palveluista on kouluarvosanalla täysi kymppi!” kertovat Saku Keskitalo ja Iiris Nummila yhteistyön arvosanasta kysyttäessä.

Share

Alpit Nordic tarjoaa asiakkailleen tärkeiden tietojen suojausta toiseen konesaliin käyttäen Zertoa. Ratkaisu mahdollistaa suojauksen virtuaalipalvelintasolla, jolloin voidaan turvata kustannustehokkaasti vain se tieto, mitä halutaan suojata. Zerto skaalautuu yhdestä virtuaalipalvelimesta tuhansiin, joten ratkaisu sopii kaikille organisaatiolle kokoluokasta riippumatta.

Zerto on virtuaalisten palvelimien replikointityökalu, jolla voidaan suojata tai siirtää yhtä tai useampaa virtuaalipalvelinta yhteen tai useampaan kohdeympäristöön. Kohteena voi toimia toinen oma konesali, palveluntarjoajan konesali, tai esimerkiksi julkipilvi kuten Azure tai AWS.  

Suojaamisella tarkoitetaan sitä, että palvelimesta on ajantasainen kopio jossain muualla. Ajantasainen sisältö on pääsääntöisesti muutamia sekunteja jäljessä tuotannon alkuperäisestä. Ajantasainen kopio voi suojata useilta erilaisilta riskeiltä ja yllättäviltä tapahtumilta, kuten vesivahingot, tulipalot, haittaohjelmat, tietomurrot tai esimerkiksi konfiguroinnin tai päivityksen aikana tapahtuneet virheet.

Zerto luo automaattisesti palautuspisteitä niin tiheästi kuin mahdollista, normaalisti palautuspisteiden välin olevan vain noin 10–15 sekuntia viimeisimmältä kahdelta tunnilta, jonka jälkeen palautuspisteiden väli harvenee 15 minuutiksi. Palautuspisteiden kokonaiskesto voidaan määrittää palvelinkohtaisesti yhdestä tunnista kolmeenkymmeneen vuorokauteen.

Monipuoliset käyttötarkoitukset

Suojaamisen lisäksi Zertoa voidaan hyödyntää myös moniin muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi meillä Alpit Nordicissa käytetään lähes yksinomaan Zertoa silloin, kun siirrämme asiakkaan virtuaalisia työkuormia paikasta toiseen, kun laitteisto päivitetään uuteen sukupolveen tai kun asiakas luopuu omista palvelimistaan siirtyäkseen julkiseen tai palveluntarjoajan pilveen. Zerto kykenee siirtämään koneita hyvin lyhyellä käyttökatkolla esimerkiksi vanhemmasta VMware-versiosta uudempaan, ja jopa VMwaren ja Hyper-V:n välillä, tai esimerkiksi Microsoftin tai Amazonin julkipilviin.

Zerton ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös testiympäristönä päivitysten tai konfiguraatiomuutosten kokeiluun ennen niiden jakelua tuotantoon. Jos on olemassa jo toinen sijainti, johon replikoida – oli se sitten edellinen laitteistosukupolvi siirrettynä toisen toimiston laitetilaan tai palveluntarjoajan alusta – voidaan tätä sijaintia hyödyntää muutoinkin kuin katastrofista toipumisessa. Zerto mahdollistaa palvelimien käynnistämisen tuotannon rinnalle toisessa sijainnissa eristetyssä testiverkossa. Koneet ovat ajantasaisia kopioita tuotannon vastaavista, ja niillä voidaan tämän jälkeen kokeilla esimerkiksi isomman sovelluspäivityksen asennusta. Jos sovelluspäivitys toimii tuotannon 1:1 kopioilla, on hyvä todennäköisyys, että päivitys asentuu myös varsinaiseen tuotantoon vaivattomasti.

Zerton edut muihin ratkaisuihin verrattuna: nopeus, helppous, kustannustehokkuus ja joustavuus

Kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna Zerto tarjoaa monia etuja, joista olemme listanneet alle tärkeimpiä.

1)    Nopea ja helppo palautuminen

Yksi merkittävimmistä Zerton tarjoamista eduista on nopeus ja palautuksen ajankohdan tarkkuus. Kun eilisillan varmuuskopioista palautus vie tunteja ja tietoa menetetään useita, ehkä jopa kymmeniä tunteja, Zerton kanssa voidaan valita haluttu palautuspiste juuri ennen ongelman alkamista, jolloin suojattu ympäristö saadaan palautettua toimintakuntoon yleensä minuuteissa samaan aikaan minimoiden tietojen menetys ja käyttökatkon pituus.

2)    Kustannustehokkuus

Zerton ratkaisussa käyttäjä voi itse valikoida suojattavaksi kriittiset järjestelmät, kun kilpailevissa ratkaisuissa on usein valittava kaikki järjestelmät, mikä luonnollisesti näkyy myös hintalapussa. Myös testauksessa voidaan saavuttaa kustannusetuja: testin päätyttyä koneet sammutetaan ja tuhotaan automaattisesti. Hinta laskee, koska koneet voidaan pitää käynnissä vain tarvittavan ajan.

Lisäksi Zertossa voidaan myös konfiguroida palvelinkohtaisesti kuinka pitkän palautushistorian mikäkin palvelin tarvitsee, joka myös parantaa kustannustehokkuutta.

Käyttökatkojen sopiminen voi usein olla haastavaa. Zertolla siirrot voi valmistella hyvin pitkälle replikoimalla palvelimet taustalla, ja suorittamalla yliheitto sovittuna ajankohtana huomattavasti lyhytkestoisemmalla katkolla, mikä sekin säästää kustannuksia.

3)    Valmistajariippumaton suojaus

Sovelluspohjaisena replikointituotteena Zerto istuu hyvin useimpiin ympäristöihin. Se ei katso palvelin- tai tallennusjärjestelmän valmistajaa, tai verkkototeutusta. Ainoa vaatimus on, että ympäristö on VMware vSphere (jossa vCenter), Hyper-V (jossa SCVMM) tai tuettu julkipilvi. Verkkoratkaisussakin on paljon joustoa, joskin useimmiten on hyödyllistä venyttää suojattavien koneiden käyttämät verkot lähde- ja kohdeympäristöjen välillä.

Miten Zerto toimii käytännössä

Zertossa replikointi tapahtuu useimmiten replikointia varten hankitun Layer 2-yhteyden yli. Verkon venytys mahdollistaa koneiden replikoinnin ilman asetusmuutoksia. Jos tuotantopuolella tapahtuu jotain, voidaan koneet käynnistää DR-puolella samoilla osoitteilla kuin tuotannossa, jolloin loppukäyttäjille ei tarvitse ilmoittaa uusia osoitteita, eikä nimipalvelumuutoksia ei tarvitse tehdä. Julkipilveen tai niiden välillä replikoitaessa osoitteiden muutoksilta ei tosin voida välttyä.

Zerto replikoi palvelimet käyttämällä hypervisoreille asennettuja moduuleja sekä pieniä VRA-nimisiä Linux-pohjaisia virtuaalipalvelimia. Aiemmin Zerton hallinta vaati Windows-palvelimen, johon asennettiin ZVM-sovellus (Zerto Virtual Manager), uusimmassa Zerto 10 versiossa tämä on korvattu Linux-pohjaisella ZVMA-palvelimella (ZVM Appliance). Hallinta tapahtuu yksinkertaisesta web-käyttöliittymästä.

Kun teemme konesalisiirtoja, siirrettävät koneet asetetaan replikoitumaan viimeistään viikkoa ennen yliheittohetkeä. Alun täysreplikoinnin jälkeen siirretään vain muuttuneita tietoja uuteen konesaliin, jotta siellä olevat kopiot säilyvät ajantasaisena. Lisäksi olemme ottaneet tavaksi käynnistää koneet uudelleen ennen siirtoa varmistaaksemme, ettei niissä ole piileviä ongelmia.

Kun on aika tehdä yliheitto, koneet sammutetaan ensin yksitellen tai pienissä erissä vanhassa konesalissa. Koska Zerto on pitänyt koneet ajan tasalla taustalla, ei tässä kohtaa enää ole isoa datamäärää siirrettävänä, ja katko voidaan pitää lyhyenä. Siirto käynnistetään Zerton hallintarajapinnan kautta, jonka jälkeen kone käynnistyy uudessa konesalissa hetken päästä. Käytännössä konekohtaisen katkon pituus on yleensä vain noin 15 minuuttia. Jos verkot on venytetty konesalien välillä, yliheitot voidaan myös jakaa esimerkiksi useammalle illalle tai viikonlopulle – kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, jolloin minimoidaan riskejä.

No alt text provided for this image

Zertolla voidaan ottaa täysi hyöty irti kakkoskonesalista tai pilvikapasiteetista. Oli kyse sitten liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta kriittisiä palvelimia replikoimalla, mielenrauhan saavuttaminen erilaisilla testeillä tai vaikka aiemmin ahdistanut konesalimuutto, Zerto sopii kaikkiin näihin käyttötarkoituksiin.

Meillä on yli 10 vuoden kokemus Zertosta ja sen hyödyntämisestä konkreettisissa katastrofitilanteissa. Lisenssien ja käyttöönottojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kattavan tuen jatkuvaan kehittämiseen ja kustannusten optimointiin.  

Kirjoittaja: Thomas Jaatinen