Asiakastarinat

VALA & Alpit Nordic Oy | Verkkokauppa, asennus ja laitteet

Avainasiat

Asiantuntijuus

Verkkokauppa

Kuvaus yhteistyöstä

VALA etsi kumppania yhtenäistämään ja automatisoimaan heidän prosessejaan laitteiden elinkaaren hallinnassa. ”Halusimme lähteä sellaiseen suuntaan teknisellä puolella, missä olisi mahdollisimman automatisoitua, optimoitua ja keskitettyä tekemistä.” kertoo Otto Pesonen, CFO (Head of Finance), heidän lähtötilanteestaan VALA:lla.

Alpit Nordic tarjoaa yhtenä palvelunaan automatisoitua laitteiden käyttöönottoa.  Automatisoidussa laitteiden käyttöönotossa Alpit Nordic toimittaa laitteet valmiiksi asennettuina, jolloin loppukäyttäjän ei tarvitse tehdä asennuksia tai muita laitteen käyttöönottoon liittyviä manuaalisia töitä.

”VALA:lla haluttiin luoda tietty standardi työasemille ja rakentaa prosessit laitteiden toimitukselle. VALA halusi kehittää heidän IT-ympäristöään ja saada sen tiettyyn vakitilaan. Haasteena oli ennen yhteistyötämme ollut, että työasemat olivat eri tavoin asennettuja ja osa puuttui keskitetystä laitehallinnasta. Aloimme kehittämään siihen standardisoitua mallia. Jatkossa, kun VALALLE toimitetaan uusia laitteita, niin tietty taso ja haluttu tila säilyy. Kerran rakennettu systeemi pysyy, sillä rakensimme kerralla kestävät ja ketterät prosessit.” kertoo Alpit Nordicin System Architect Tomi Juvonen.

Yhteistyön tavoitteena nykyaikaiset, sujuvat ja automatisoidut prosessit arjen tukena

”Nykyinen yhteistyö on mullistanut sisäistä tekemistämme vuoden sisällä massiivisesti. Meillä on paljon ajatuksia ja näkemystä siihen, miltä ympäristön pitäisi näyttää pitkällä aikavälillä. Alpitin kanssa olemme saaneet nämä muutokset tehtyä. Olemme automatisoineet melkein kaikki laitteisiin liittyvät prosessit ja manuaalinen työ on vähentynyt huomattavasti.” Otto Pesonen kertoo yhteistyön vaikutuksista heidän sisäiseen tekemiseensä.

Yhteistyön molemmat osapuolet ovat alusta alkaen seisseet yhteisten tavoitteiden, sekä yhteisen vision takana.

”Tärkeää meille oli se, että näimme Alpitin kanssa yhteisen vision siitä, miltä yhteistyömme voisi näyttää. Halusimme tehdä asioita pitkään yhdessä ja rakentaa kestävän kumppanuuden välillemme. Yhteistyöstämme pyritään tekemään mahdollisimman hedelmällistä puolin ja toisin. Arvomme kohtasivat Alpitin kanssa. VALALLA meille on tärkeää kumppanuus. Alpit Nordic ei pelkästään toimita ja asenna latteitamme, vaan toimivat rinnallamme sparraavana kumppanina.” Kertoo Otto Pesonen yhteistyön tavoitteista ja visiosta.

Räätälöity verkkokauppa sujuvien laitehankintojen taustalla

Alpit Nordicilla on läheinen suhde valittujen teknologiatoimittajien kanssa. Hyvän toimittajasuhteen avulla he pystyvät tuomaan asiakkaansa uusien teknologioiden ja palveluiden etulinjaan. Alpit Nordicilla on laajat verkostot, joiden kautta pystytään varmistamaan jokaiselle asiakkaalle räätälöidyt ja sopivat laiteratkaisut.

VALA:n kaikki laitteet tulevat Alpit Nordicin verkkokaupasta. Laitteiden hankintaprosessi on pitkälle automatisoitu ja tehty VALA:lle mahdollisimman helpoksi. Yhteistyön aikana koko VALA:n laitekanta on saatu ajan tasalle. ”Meillä on täysin automatisoitu laitteiden käyttöönottoprosessi. Laitteiden osalta kaikki asiat hoidetaan samalla tavalla.” kertoo Otto Pesonen laiteprosessista.

”Työasemien ja päätelaitteiden osalta tavoite on, että VALA:n ei tarvitse käyttää aikaa asioiden selvittämiseen, eikä tarvitse vaatia erikseen asioita tehtäväksi. Teemme ne proaktiivisesti. Uusien laitteiden hankkimiseen riittää, kun tilaa ne Alpitin verkkokaupasta. Sieltä laitteet lähtevät asiakkaalle räätälöityyn toimitusprosessiin. Työasemia tulee ja menee, eikä sitä pitäisi asiakkaan joutua liikaa miettimään. Joka ikisen hankinnan ei tarvitse olla iso prosessi, haluamme sen olevan asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta.” kertoo Tomi Juvonen laitteiden toimittamisesta ja verkkokaupasta.

Alpit Nordic on personoinut VALA:lle verkkokaupan, josta pystytään tilaamaan laitteet, jotka on yhdessä katsottu VALA:lle sopiviksi ja näihin on haettu erikoishinnoittelut laitevalmistajalta. Tämä tarkoittaa VALA:lle sitä, että he pystyvät ostamaan Suomen parhaalla hinnalla Alpitilta valmiiksi asennetut käyttövalmiit laitteet, jotka sujuvoittavat ja automatisoivat esimerkiksi uuden työntekijän laitteiden käyttöönottoa.

VALA:lla jokainen työntekijä saa itse valita haluamansa laitteen omien preferenssiensä mukaisesti. VALA:lla on useita eri merkkien laitteita samanaikaisesti käytössä ja tahtotilana heillä on sujuva ja automatisoitu käyttöönotto laitteen merkistä tai mallista riippumatta.

”Tässä yhteistyössä tilanne on se, että puolet laitteista on MacBookeja ja puolet PC-koneita. Olemme automatisoineet prosessit molemmille. Olemme rakentaneet toimitusprosessin ja standardoinnin molemmille alustoille.” Kertoo Tomi Juvonen eri laitteista ja niiden käyttöönottoprosesseista.

Luottamus ja sujuva kommunikaatio toimivan yhteistyön ajureina

Otto Pesonen kokee VALA:n ja Alpitin välisen luottamuksen kriittisimpänä asiana yhteistyön ja kumppanuuden onnistumisen kannalta. ”Luottamus on kaikkein tärkeintä. Se rakennetaan kommunikaatiolla ja rehellisyydellä, sekä jatkuvalla viestinnällä.” avaa Otto Pesonen ajatuksistaan kumppanuuden tärkeimmistä asioista.

”Mielestäni viestintä yhteistyössämme sujuu hyvin. Meillä on avointa keskustelua ja ideoiden vaihtoa. Kommunikaatio toimii välillämme hyvin, eikä yhteistyössä ole urhia välikäsiä välissä. Henkilöltä toiselle sujuvaa ja nopeaa viestintää.” Luonnehtii Tomi Juvonen yhteistyön viestinnästä.

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?

”Kaikki mitä Alpit tekee, lähtee ihmisestä ja asiakkaasta. Alpitista puhuttaessa asiantuntijuus on kova sana. Alpit tekee sellaisia asioita jo nyt, mitä monet muut alan toimijat tulevat tekemään luultavasti vasta muutaman vuoden päästä. Alpitilla ollaan edelläkävijöitä ja tehdään niitä asioita, joilla on väliä.” Summaa Otto Pesonen.

Tomi Juvosen kommentti Alpit Nordicin ajatusmaailmasta vahvistaa Otto Pesosen kommentin: ”Pyrimme Alpitilla pysymään aallonharjalla. Välillä saattaa tulla uusi teknologia, joka voi syödä bisneksen toisesta vanhasta teknologiasta. Emme pelkää kehitystä, vaan menemme kehityksen mukana. Meille on tärkeää, että emme toimi kehityksen jarruna. Asiat muuttuvat ja me niiden mukana.”