Asiakastarinat

Microsoft 365 migraatioprojektit – Control+Alt+F15

Avainasiat

IT-palveluiden käyttöönottoprojektit

Tiivis kommunikaatio

Trainers’ House on tehnyt yhteistyötä Alpit Nordicin kanssa keväästä 2022 alkaen. Kumppanin valintaan vaikutti jo aiemmin rakennettu luottamus Alpit Nordicin avainhenkilöihin. Lisäksi toimiva kommunikaatio on ollut läsnä koko yhteistyön.

”Kommunikaatio on se ykkönen. Sen jälkeen tulee ammattitaito. Teemme yhteistyötä niin, että kummallekin osapuolelle on kirkasta, missä mennään.”

Saku Keskitalo Trainers’ House Oy

Kaikki Trainers’ Housen IT-palvelut on ulkoistettu Alpit Nordicille. Näihin palveluihin kuuluvat palvelimet, verkkopalvelut, Microsoft 365 -pilvipalvelut, laitteiden ylläpito- ja valvontapalvelut sekä lähitukihenkilö.

Erityisen tyytyväisiä Trainers’ Housella ollaan Alpit Nordicin tarjoamaan lähitukeen. Trainers’ Housen Helsingin toimistolla on joka päivä Alpit Nordicilla työskentelevä Joni Luukkonen. Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila kuvailee palvelua seuraavasti: ”Ensimmäisenä Alpit Nordicin tarjoamista palveluista tulee mieleen Luukkosen Jonin läsnäolo arjessa. Se on korkeatasoista ja siitä on meille paljon arvoa arjessa”.

IT-palveluiden käyttöönotto

Keväällä 2022 Trainers’ House siirtyi Alpit Nordicin kumppaniksi. Käyttöönottoprojekti Trainers’ Housen kokoisen yrityksen kohdalla vaati uudelta kumppanilta ammattitaitoa-, sekä suunnitelmallisuutta. Vaikka Alpit Nordic oli tässä kohtaa vain noin neljän kuukauden ikäinen yritys, ylitti käyttöönottoprojekti jopa talousjohtajan odotukset.

”Ikinä ei mikään IT-projekti ole historian aikana mennyt näin vaivattomasti asiakkaan eli ostajan näkökulmasta! Alpit Nordic hoiti projektin sataprosenttisesti, eikä se aiheuttanut meille ollenkaan vaivaa tai haittaa. Käyttäjille ei aiheutunut projektin aikana katkoja tai ongelmia, vaikka IT-asioissa tapahtui isoja muutoksia taustalla.”

Yhteistyön käynnistämisen kivuttomuudesta kertoo myös, että henkilöstö pystyi työskentelemään ilman katkoksia.

”Alpit Nordicilta luvattiin, että projekti saadaan ajoissa ja ongelmitta maaliin. Mikään ei mennyt pieleen ja projekti saatiin ajoissa maaliin, kuten luvattu. Koen, että tähän vaikutti suuresti Alpit Nordicin hyvä suunnitelmallisuus ja valmistautuminen, sekä mahdollisten sudenkuoppien kartoittaminen etukäteen”

Uuden toimiston avaaminen Viroon

Trainers’ House avasi lokakuussa 2022 toimipisteen Tallinnaan. Toimiston avaaminen vaati IT-asioissa luotettavaa ja proaktiivista kumppania, jolla oli valmiudet perustaa kokonaan uusi ympäristö tietoliikenneyhteyksineen.

Uuden toimiston perustaminen haluttiin IT-palveluiden osalta tehdä mahdollisimman sujuvaksi asiakkaalle. Ulkomaille IT-ympäristön perustamisessa on aina omat haasteensa, sillä toimintatavat saattavat poiketa suurestikin kotimaan tavoista. Alpit Nordic onnistui kuitenkin perustamaan ympäristön sujuvasti ja ajoissa uuden toimiston avajaisia varten.

”Projekti meni odotetusti ja helposti. Alpit Nordic piti meidät hyvin kartalla koko ajan. Viestintä ja kommunikointi ovat yhteistyössämme korkealla tasolla.” kertoo Saku Keskitalo Tallinnan toimiston avaamisesta.

Korkea palveluasenne ja ammattitaito

Alpit Nordic erottuu kilpailijoistaan palveluiden laadun ja asiakastarpeen ymmärtämisen osalta.

”Korkeaan palvelutasoon ja luottamukseen liittyy pitkälti kommunikointi. Ymmärrämme Alpit Nordicin kanssa toisiamme ja puhumme samaa kieltä. Alpit Nordicilla ajatellaan yhteistyötä asiakkaan edun mukaisesti. Tämä on poikkeuksellista nykymarkkinassa. Alpit Nordicilla muistetaan, että yhteistyötä tehdään Trainers’ Housen toiminnan ja asiakastyön sujuvuuden takia. Alpit Nordicin toiminnan ansiosta Trainers’ Housen työntekijät pystyvät tekemään mahdollisimman sujuvasti ja hyvin oman työnsä” Saku Keskitalo summaa.

Viestintä yhteistyössä on ollut sujuvaa. Trainers’ Housen näkökulmasta kummallakin osapuolella on matala kynnys ottaa yhteyttä. Alpit Nordic pitää Trainers’ Housen hyvin kartalla ja viestit mahdollisista muutoksista ja päivityksistä kulkevat nopeasti talon sisällä.

”Yksi asia, mikä puuttuu monelta toimijalta, on valmistautuminen. Alpit Nordicilla valmistaudutaan aina kaikkeen hyvin. Heillä on viimeistellyt materiaalit ja agendat palavereita varten. Nämä asiat osoittavat meille ammattitaitoa, emmekä pidä niitä itsestäänselvyyksinä. Olemme nähneet tilanteita, joissa kumppani esteen edessä kertoo meille, miksi mikään ei onnistu. Alpit Nordic taas ottaa asian omakseen ja etsii ratkaisut.” kertoo Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila.

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteystyötä?

”Minulle suositteleminen tarkoittaa sitä, että laitan maineeni pantiksi. Tästä syystä annan suosituksia rajatusti. Suosittelen Alpit Nordicia. Kokemukseni toimivuudesta on ollut erinomainen.” Saku Keskitalo kertoo.

Alpit Nordic on teettänyt käyttäjätyytyväisyyskyselyn Trainers’ Housen henkilökunnalle. Tyytyväisyyden taso 4,6/5,0 on korkea.

Saku Keskitalo kertoo, että heillä on Trainers’ Housella hyvin vähän vika- ja virhetilanteita, eli yhteistyö toimii myös tämän osalta.

”Sisäisesti palaute on ollut kiittävää. Trainers’ Housen henkilöstö koostuu tarkkanäköisistä muutoskonsulteista, jotka oman ammattinsa puolesta ovat herkkiä antamaan palautetta epäkohdista.” kertoo Iiris Nummila Trainers’ Housen tarkasta henkilökunnasta.

”Jos kaikkien palveluntuottajien kanssa yhteistyö sujuisi yhtä tehokkaasti, elämä olisi helppoa. Oma kokemuksemme Alpit Nordicin palveluista on kouluarvosanalla täysi kymppi!” kertovat Saku Keskitalo ja Iiris Nummila yhteistyön arvosanasta kysyttäessä.

Share

Yksi yrityksemme perusajatus on, että osaamisemme alkaa siitä mihin muiden aika, resurssit tai osaaminen loppuvat. Tarkoituksena ei ole aliarvioida asiakkaidemme tai kumppaniemme osaamista. Usein kyseessä onkin työtehtävät, joita me pääsemme tekemään eri ympäristöissä viikoittain tai kuukausittain, mutta asiakkaamme joutuvat näihin tehtäviin paneutumaan harvemmin kuin vuosittain. Monesti halutaan henkistä ja ennen kaikkea teknistä tukea projekteihin, jotka eivät ole täysin sen oman mukavuusalueen sisäpuolella.

Erilaiset migraatioprojektit ovat hyviä esimerkkejä edellä mainituista ulkoistuksista. Yksinkertaisuudessaan prosessi etenee niin, että asiakkaamme, potentiaalinen asiakas tai kumppanimme tiedustelee kokemustamme migraatioprojektiin, johon he eivät omatoimisesti halua lähteä. Vaihtoehtoina on ulkoistaa projektia kokonaisuudessaan tai hyödyntää ulkoistettua asiantuntijaa oman IT-organisaation tukena. Erilaisia skenaarioita migraatioprojekteille on paljon. Tyypillisiä tilanteita ovat:

– Asiakkaalla on oma sähköpostipalvelin tai sähköpostipalvelu, mutta kyseessä ei ole Microsoftin tuote. Nykyinen ratkaisu halutaan korvata Microsoft 365 palveluilla, sekä siirtää datat nykyisestä ratkaisusta uuteen.
– Asiakkaalla on oma Exchange-palvelin minkä käytöstä halutaan luopua
– Asiakkaalla on jo Microsoft 365 palvelu, mutta esimerkiksi yrityskauppojen seurauksena tulee tarve yhdistää tai pilkkoa erillisiä kokonaisuuksia. Tällöin yleensä siirretään sähköpostilaatikoita, Onedrive-tiedostoja, Sharepoint tai Teams -ryhmiä yritystilaukselta (tenant) toiselle.

Yleisesti voidaan sanoa, että migraatiota tarvitsevat asiakkaat, jotka suunnittelevat nykyisen sähköpostiratkaisun korvaamista Microsoft 365 ratkaisulla tai tarvitsevat nykyisten erillisten Microsoft 365 ympäristöjen yhdistämistä tai Microsoft 365 ympäristön eriyttämistä. Tällainen tilanne on asiakkaan omalle tietohallinnolle hyvinkin kertaluontoinen ja tätä ei ajankäytöllisesti ja resurssien osalta ole järkevää lähteä työstämään itse.

Migraatioprojekteihin oman mausteensa tuo työkalut, joita ei juurikaan tule muuten hyödynnettyä normaalissa IT-arjessa. Kun vaihtoehtona on lähteä itse opiskelemaan kertaluontoisesta projektia varten kokonaan uusia työkaluja tai ottaa vierelle henkilö, joka on näitä onnistuneesti hyödyntänyt kymmeniä kertoja, on päätös usein hyvinkin yksinkertainen. Datojen siirroissa hyödynnetään tähän erikoistuneita työkaluja. Yleisesti käytettyjä vaihtoehtoja ovat:

– Microsoft omat työkalut siirrettäessä dataa Exchange tai IMAP-palvelimista sekä Google Suite -palvelusta
– Sharegate tarjoaa hyvän työkalun Teams, Sharepoint ja Onedrive datan kopioimiseksi
– BitTitan on taas monipuolisin tuki sähköpostiviestien kopiointiin eri sähköpostijärjestelmistä

Vaikka työkalut ovat kehittyneitä ja niiden käyttäjät pitkän linjan ammattilaisia, on migraatioprojekteissa omat sudenkuoppansa. Suurena haasteena eteen tulee usein se, ettei kaikkea dataa saada siirrettyä automaattisesti. Aikoinaan eräs asiakkaamme talouspäällikkö ihmetteli arviota projektin kestosta, joka oli useita päiviä. Hän pohti, että ”eikö siinä paineta vain Control+Alt+F15 ja kaikki on kunnossa”. Niin silloin kun nytkin on todettava, että ihan näin valmis maailma ei vielä ole. Huumorilla ja ammattitaidolla selviää onneksi yllättävän monista asioista.

Datan siirron osalta haasteet voivat johtua esimerkiksi seuraavista asioista:

– Eri järjestelmien välillä data voi olla eri muotoista ja ei yhteensopivaa. Esimerkkinä sähköpostihistorian siirtäminen Lotus Notes ympäristöstä Microsoft 365 palveluun.
– Microsoft 365 palvelusta ei saa ladattua kaikkea dataa. Esimerkiksi Teamsin chat-historiaa tai Forms-lomakkeita.
– Teamsiin linkkien kautta lisätty data, esimerkiksi kuvalinkit muista palveluista eivät siirry ongelmitta
– MS Planner data saadaan siirrettyä vain, jos se on liitetty Teams tiimiin
– Teams kutsulinkit eivät toimi siirron jälkeen
– OneDrive tai Sharepoint jakolinkit eivät toimi siirron jälkeen

Niin isoissa kuin pienissäkin ympäristöissä migraatioprojekteihin liittyy paljon liikkuvia osia. Datasiirrot eivät ole ainoa asia mitä projektia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Monesti datan kopiointi kestää useita päiviä ja muutokset voivat aiheuttaa tuotantokatkoksia. Kokenut asiantuntija osaa ottaa suunnittelussa myös nämä huomioon ja määritellä hyvinkin tarkkaan katkosten ajankohdan sekä keston. Kun tehdään ”Microsoft 365 to Microsoft 365” -migraatioita, on tärkeää miettiä etukäteen työasemiin tarvittavat asetusmuutokset migraation jälkeen. Tähän voi kuluttaa paljon aikaa ilman hyvää ja selkeää suunnitelmaa. Myös nimipalvelut voivat tuoda oman mausteensa keitokseen: asiakkaan nimipalveluita voi hoitaa toimittaja, joka tekee muutoksia vain arkiaikoina. Tällöin tuotantokatkosten aikataulutus tulee suunnitella erityisen tarkasti. Ja ennen kaikkea pysyä suunnitelmassa.

Jotta tässä ei mennä pelkästään uhkakuvien kautta, niin on hyvä pohtia, mikä tekee hyvän migraatioprojektin. Kokemus, hyvä suunnitelma ja ajankohtainen tieto työkaluista ja asiakkaan ympäristöistä ovat erinomainen lähtökohta. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kun seuraavat kohdat ovat kaikilla osapuolilla selvänä ennen aloittamista, ollaan jo matkalla kohti onnistunutta migraatioprojektia:

– Siirrettävät resurssit kartoitetaan ja listataan mahdollisimman tarkasti ja selvitetään mitä saadaan siirrettyä ja mitä ei
– Ennen siirtoa nykyisestä järjestelmästä siivotaan sinne kertynyt turha data
– Selvitetään projektiin tarvittavat työkalut, osapuolet ja kunkin rooli
– Projektiin suunnitellaan aikataulu, johon kaikki osapuolet sitoutuvat
– Tarvittavat muutokset työasemille suunnitellaan ja järjestetään tarvittaessa käyttäjille siirron jälkeistä tukea
– Hyvä tiedotus ja ohjeistus loppukäyttäjille

Apua ja tukea migraatioprojekteihin on saatavilla läheltä ja laadukkaasti. Kevyimmät konsultaatiot koostuvat asiakkaan oman IT-organisaation suunnitelman sparrauksesta ja konsultoinnista. Tällöin puhutaan joidenkin tuntien kokonaisuudesta, jonka avulla voi kuitenkin välttää yleisiä ja vähän harvinaisempiakin haasteita. Laajimmillaan teemme koko migraation suunnittelusta loppukäyttäjien tukeen ja asiakas keskittyy siihen kuuluisaan omaan liiketoimintaansa. Ja näiden kahden esimerkin välimaastoon mahtuu monta erilaista räätälöitävää kokonaisuutta. Se ei ole niin vaikeaa, kun sen osaa.