Asiakastarinat

Dynaaminen VxRail-ympäristö tarjoaa joustavan konesaliratkaisun organisaation aiemmista valinnoista riippumatta

Avainasiat

IT-palveluiden käyttöönottoprojektit

Tiivis kommunikaatio

Trainers’ House on tehnyt yhteistyötä Alpit Nordicin kanssa keväästä 2022 alkaen. Kumppanin valintaan vaikutti jo aiemmin rakennettu luottamus Alpit Nordicin avainhenkilöihin. Lisäksi toimiva kommunikaatio on ollut läsnä koko yhteistyön.

”Kommunikaatio on se ykkönen. Sen jälkeen tulee ammattitaito. Teemme yhteistyötä niin, että kummallekin osapuolelle on kirkasta, missä mennään.”

Saku Keskitalo Trainers’ House Oy

Kaikki Trainers’ Housen IT-palvelut on ulkoistettu Alpit Nordicille. Näihin palveluihin kuuluvat palvelimet, verkkopalvelut, Microsoft 365 -pilvipalvelut, laitteiden ylläpito- ja valvontapalvelut sekä lähitukihenkilö.

Erityisen tyytyväisiä Trainers’ Housella ollaan Alpit Nordicin tarjoamaan lähitukeen. Trainers’ Housen Helsingin toimistolla on joka päivä Alpit Nordicilla työskentelevä Joni Luukkonen. Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila kuvailee palvelua seuraavasti: ”Ensimmäisenä Alpit Nordicin tarjoamista palveluista tulee mieleen Luukkosen Jonin läsnäolo arjessa. Se on korkeatasoista ja siitä on meille paljon arvoa arjessa”.

IT-palveluiden käyttöönotto

Keväällä 2022 Trainers’ House siirtyi Alpit Nordicin kumppaniksi. Käyttöönottoprojekti Trainers’ Housen kokoisen yrityksen kohdalla vaati uudelta kumppanilta ammattitaitoa-, sekä suunnitelmallisuutta. Vaikka Alpit Nordic oli tässä kohtaa vain noin neljän kuukauden ikäinen yritys, ylitti käyttöönottoprojekti jopa talousjohtajan odotukset.

”Ikinä ei mikään IT-projekti ole historian aikana mennyt näin vaivattomasti asiakkaan eli ostajan näkökulmasta! Alpit Nordic hoiti projektin sataprosenttisesti, eikä se aiheuttanut meille ollenkaan vaivaa tai haittaa. Käyttäjille ei aiheutunut projektin aikana katkoja tai ongelmia, vaikka IT-asioissa tapahtui isoja muutoksia taustalla.”

Yhteistyön käynnistämisen kivuttomuudesta kertoo myös, että henkilöstö pystyi työskentelemään ilman katkoksia.

”Alpit Nordicilta luvattiin, että projekti saadaan ajoissa ja ongelmitta maaliin. Mikään ei mennyt pieleen ja projekti saatiin ajoissa maaliin, kuten luvattu. Koen, että tähän vaikutti suuresti Alpit Nordicin hyvä suunnitelmallisuus ja valmistautuminen, sekä mahdollisten sudenkuoppien kartoittaminen etukäteen”

Uuden toimiston avaaminen Viroon

Trainers’ House avasi lokakuussa 2022 toimipisteen Tallinnaan. Toimiston avaaminen vaati IT-asioissa luotettavaa ja proaktiivista kumppania, jolla oli valmiudet perustaa kokonaan uusi ympäristö tietoliikenneyhteyksineen.

Uuden toimiston perustaminen haluttiin IT-palveluiden osalta tehdä mahdollisimman sujuvaksi asiakkaalle. Ulkomaille IT-ympäristön perustamisessa on aina omat haasteensa, sillä toimintatavat saattavat poiketa suurestikin kotimaan tavoista. Alpit Nordic onnistui kuitenkin perustamaan ympäristön sujuvasti ja ajoissa uuden toimiston avajaisia varten.

”Projekti meni odotetusti ja helposti. Alpit Nordic piti meidät hyvin kartalla koko ajan. Viestintä ja kommunikointi ovat yhteistyössämme korkealla tasolla.” kertoo Saku Keskitalo Tallinnan toimiston avaamisesta.

Korkea palveluasenne ja ammattitaito

Alpit Nordic erottuu kilpailijoistaan palveluiden laadun ja asiakastarpeen ymmärtämisen osalta.

”Korkeaan palvelutasoon ja luottamukseen liittyy pitkälti kommunikointi. Ymmärrämme Alpit Nordicin kanssa toisiamme ja puhumme samaa kieltä. Alpit Nordicilla ajatellaan yhteistyötä asiakkaan edun mukaisesti. Tämä on poikkeuksellista nykymarkkinassa. Alpit Nordicilla muistetaan, että yhteistyötä tehdään Trainers’ Housen toiminnan ja asiakastyön sujuvuuden takia. Alpit Nordicin toiminnan ansiosta Trainers’ Housen työntekijät pystyvät tekemään mahdollisimman sujuvasti ja hyvin oman työnsä” Saku Keskitalo summaa.

Viestintä yhteistyössä on ollut sujuvaa. Trainers’ Housen näkökulmasta kummallakin osapuolella on matala kynnys ottaa yhteyttä. Alpit Nordic pitää Trainers’ Housen hyvin kartalla ja viestit mahdollisista muutoksista ja päivityksistä kulkevat nopeasti talon sisällä.

”Yksi asia, mikä puuttuu monelta toimijalta, on valmistautuminen. Alpit Nordicilla valmistaudutaan aina kaikkeen hyvin. Heillä on viimeistellyt materiaalit ja agendat palavereita varten. Nämä asiat osoittavat meille ammattitaitoa, emmekä pidä niitä itsestäänselvyyksinä. Olemme nähneet tilanteita, joissa kumppani esteen edessä kertoo meille, miksi mikään ei onnistu. Alpit Nordic taas ottaa asian omakseen ja etsii ratkaisut.” kertoo Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila.

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteystyötä?

”Minulle suositteleminen tarkoittaa sitä, että laitan maineeni pantiksi. Tästä syystä annan suosituksia rajatusti. Suosittelen Alpit Nordicia. Kokemukseni toimivuudesta on ollut erinomainen.” Saku Keskitalo kertoo.

Alpit Nordic on teettänyt käyttäjätyytyväisyyskyselyn Trainers’ Housen henkilökunnalle. Tyytyväisyyden taso 4,6/5,0 on korkea.

Saku Keskitalo kertoo, että heillä on Trainers’ Housella hyvin vähän vika- ja virhetilanteita, eli yhteistyö toimii myös tämän osalta.

”Sisäisesti palaute on ollut kiittävää. Trainers’ Housen henkilöstö koostuu tarkkanäköisistä muutoskonsulteista, jotka oman ammattinsa puolesta ovat herkkiä antamaan palautetta epäkohdista.” kertoo Iiris Nummila Trainers’ Housen tarkasta henkilökunnasta.

”Jos kaikkien palveluntuottajien kanssa yhteistyö sujuisi yhtä tehokkaasti, elämä olisi helppoa. Oma kokemuksemme Alpit Nordicin palveluista on kouluarvosanalla täysi kymppi!” kertovat Saku Keskitalo ja Iiris Nummila yhteistyön arvosanasta kysyttäessä.

Share

Tämä kirjoitus on jatkoa viime viikolla julkaistulle videolle

Alpit Nordic oli ensimmäinen dynaamista VxRailiä asiakkailleen konesaliympäristöratkaisuksi tarjoava toimija Suomessa. Ratkaisulla on useita etuja perinteiseen VxRailiin verrattuna: se tuo asiakasorganisaatioille sekä teknologista hyötyä että kustannustehokkuutta, eivätkä organisaation aiemmat valinnat määrittele sen uusia hankintoja.

Vuonna 2022 olimme Alpit Nordicissa tilanteessa, jollaisesta jokainen IT-arkkitehti unelmoi: pääsimme rakentamaan konesaliympäristöä täysin puhtaalta pöydältä. Tutkimme eri vaihtoehtoja tavoitteenamme löytää ratkaisu, joka skaalautuisi parhaiten erilaisten asiakkaiden tarpeisiin ja olisi helppo ylläpitää. Kävimme Dellin VxRail-asiantuntija Antti Sirkiän kanssa useita teknisiä keskusteluita, joiden pohjalta päädyimme hankkimaan Alpeille Suomen ensimmäisen dynaamisen VxRail-konesaliympäristön.

”Olimme suunnitelleet yhdessä Alpit Nordicin kanssa, että rakennuspalikoina käytettäisiin vSAN-pohjaisia VxRail-nodeja. Totesimme kuitenkin, että Alpit Nordicilla oli tarvetta myös perinteiselle block-tallennusjärjestelmälle, sillä HCI ei ole toimiva ratkaisu kaikille työkuormille. Tämän takia lähdimme tutkailemaan VxRailin dynaamisia nodeja, jotta saisimme ympäristön hallinnan konsolidoitua, kuitenkin säilyttäen automatisaatioasteen mahdollisimman korkealla. Ratkaisu on Alpit Nordicille tuttu, sillä he ovat operoineet pitkään niin VxRailin kuin Dellin tallennusjärjestelmäratkaisujenkin parissa”, kertoo Antti Sirkiä.

Teknologinen joustavuus ja kustannustehokkuus

Kuten Niklas videolla kertoi, dynaaminen VxRail tarjoaa monia etuja verrattuna perinteiseen VxRailiin. Automaattisen skaalautuvuuden ansiosta organisaatiot voivat lisätä laskentatehoa, muistikapasiteettia ja tallennustilaa tarpeidensa mukaan. Erilaisia klustereita voidaan tehdä helposti eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi virtuaalisiin työympäristöihin tai monenlaisiin tietokantaklustereihin.

Kun perinteisessä VxRail-toteutuksessa tallennustila on palvelemissa, dynaamisessa VxRailissa se on erillisessä tallennusjärjestelmässä. Tallennusjärjestelmänä voi olla uusi tai jo olemassa oleva Dellin PowerStore-, PowerMAX- tai Unity XT -tallennusjärjestelmä. Jos organisaatiossa on olemassa olevaa vSAN-levypintaa, sitä voidaan käyttää HCI Mesh -tyylisesti myös dynaamisen VxRailin tallennusjärjestelmänä. Samalla voidaan tarjota erilaista tallennuspintaa niin VxRailille kuin sen ulkopuolisille tarpeille. Liityntäpintoina tallennusjärjestelmään voidaan halutessa käyttää iSCSIa, FC:tä tai NVME-over-TCP:tä.

Olemassa olevien tallennusjärjestelmien käyttö mahdollistaa helpomman ja vaiheittaisen infrastruktuurimuutoksen, sillä perinteinen VxRail ei tue vastaavaa elinkaariajattelua. Teknologisen hyödyn lisäksi tämä ratkaisu miellyttää myös organisaation talousosastoa sen tuomien kustannushyötyjen ansiosta. Dynaamisessa VxRailissa korostuvat sekö perinteisen 3-tier-ratkaisun, että HCI-maailman parhaat puolet: 3-tier puolelta saadaan käyttöön kaikki perinteisen tallennusjärjestelmän ominaisuudet ja HCI:n avulla ympäristön elinkaaren hallinta saadaan täysin automatisoitua ja päivitykset onnistumaan saumattomasti.

Vähemmän raudan kanssa askartelemista, enemmän aikaa organisaation ydintoiminnoille

Dell kehittää VxRailia aktiivisesti: viimeksi toukokuussa Dell lisäsi PowerStoren VxRailin elinkaarihallintaan. Tämän ansiosta VxRail-päivityksessä päivittyy nyt samalla PowerStore-tallennusjärjestelmä. Myös muita Dellin tallennusjärjestelmiä nähtäneen tulevaisuudessa päivitystuen piirissä. Konesaliraudan halaaminen siis vähenee ja organisaation aikaa säästyy sen varsinaisille ydintoiminnoille.

Jos teidän organisaatiossanne oman konesaliraudan omistaminen on jo mennyttä aikaa, on ratkaisu mahdollista hankkia palveluna Alpeilta ja siirtyä vaiheittain omasta raudasta täyden konesalin palveluun. VxRail tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja, eivätkä aiemmin tehdyt valinnat määrittele uusia hankintoja. Toimivan konesaliympäristön rakentaminen on taas asteen verran helpompaa. 

Meidät tavoitat täältä