Asiakastarinat

Disaster Recovery -Palvelu – Mitä Se Ihan Oikeasti Tarkoittaa?

Avainasiat

IT-palveluiden käyttöönottoprojektit

Tiivis kommunikaatio

Trainers’ House on tehnyt yhteistyötä Alpit Nordicin kanssa keväästä 2022 alkaen. Kumppanin valintaan vaikutti jo aiemmin rakennettu luottamus Alpit Nordicin avainhenkilöihin. Lisäksi toimiva kommunikaatio on ollut läsnä koko yhteistyön.

”Kommunikaatio on se ykkönen. Sen jälkeen tulee ammattitaito. Teemme yhteistyötä niin, että kummallekin osapuolelle on kirkasta, missä mennään.”

Saku Keskitalo Trainers’ House Oy

Kaikki Trainers’ Housen IT-palvelut on ulkoistettu Alpit Nordicille. Näihin palveluihin kuuluvat palvelimet, verkkopalvelut, Microsoft 365 -pilvipalvelut, laitteiden ylläpito- ja valvontapalvelut sekä lähitukihenkilö.

Erityisen tyytyväisiä Trainers’ Housella ollaan Alpit Nordicin tarjoamaan lähitukeen. Trainers’ Housen Helsingin toimistolla on joka päivä Alpit Nordicilla työskentelevä Joni Luukkonen. Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila kuvailee palvelua seuraavasti: ”Ensimmäisenä Alpit Nordicin tarjoamista palveluista tulee mieleen Luukkosen Jonin läsnäolo arjessa. Se on korkeatasoista ja siitä on meille paljon arvoa arjessa”.

IT-palveluiden käyttöönotto

Keväällä 2022 Trainers’ House siirtyi Alpit Nordicin kumppaniksi. Käyttöönottoprojekti Trainers’ Housen kokoisen yrityksen kohdalla vaati uudelta kumppanilta ammattitaitoa-, sekä suunnitelmallisuutta. Vaikka Alpit Nordic oli tässä kohtaa vain noin neljän kuukauden ikäinen yritys, ylitti käyttöönottoprojekti jopa talousjohtajan odotukset.

”Ikinä ei mikään IT-projekti ole historian aikana mennyt näin vaivattomasti asiakkaan eli ostajan näkökulmasta! Alpit Nordic hoiti projektin sataprosenttisesti, eikä se aiheuttanut meille ollenkaan vaivaa tai haittaa. Käyttäjille ei aiheutunut projektin aikana katkoja tai ongelmia, vaikka IT-asioissa tapahtui isoja muutoksia taustalla.”

Yhteistyön käynnistämisen kivuttomuudesta kertoo myös, että henkilöstö pystyi työskentelemään ilman katkoksia.

”Alpit Nordicilta luvattiin, että projekti saadaan ajoissa ja ongelmitta maaliin. Mikään ei mennyt pieleen ja projekti saatiin ajoissa maaliin, kuten luvattu. Koen, että tähän vaikutti suuresti Alpit Nordicin hyvä suunnitelmallisuus ja valmistautuminen, sekä mahdollisten sudenkuoppien kartoittaminen etukäteen”

Uuden toimiston avaaminen Viroon

Trainers’ House avasi lokakuussa 2022 toimipisteen Tallinnaan. Toimiston avaaminen vaati IT-asioissa luotettavaa ja proaktiivista kumppania, jolla oli valmiudet perustaa kokonaan uusi ympäristö tietoliikenneyhteyksineen.

Uuden toimiston perustaminen haluttiin IT-palveluiden osalta tehdä mahdollisimman sujuvaksi asiakkaalle. Ulkomaille IT-ympäristön perustamisessa on aina omat haasteensa, sillä toimintatavat saattavat poiketa suurestikin kotimaan tavoista. Alpit Nordic onnistui kuitenkin perustamaan ympäristön sujuvasti ja ajoissa uuden toimiston avajaisia varten.

”Projekti meni odotetusti ja helposti. Alpit Nordic piti meidät hyvin kartalla koko ajan. Viestintä ja kommunikointi ovat yhteistyössämme korkealla tasolla.” kertoo Saku Keskitalo Tallinnan toimiston avaamisesta.

Korkea palveluasenne ja ammattitaito

Alpit Nordic erottuu kilpailijoistaan palveluiden laadun ja asiakastarpeen ymmärtämisen osalta.

”Korkeaan palvelutasoon ja luottamukseen liittyy pitkälti kommunikointi. Ymmärrämme Alpit Nordicin kanssa toisiamme ja puhumme samaa kieltä. Alpit Nordicilla ajatellaan yhteistyötä asiakkaan edun mukaisesti. Tämä on poikkeuksellista nykymarkkinassa. Alpit Nordicilla muistetaan, että yhteistyötä tehdään Trainers’ Housen toiminnan ja asiakastyön sujuvuuden takia. Alpit Nordicin toiminnan ansiosta Trainers’ Housen työntekijät pystyvät tekemään mahdollisimman sujuvasti ja hyvin oman työnsä” Saku Keskitalo summaa.

Viestintä yhteistyössä on ollut sujuvaa. Trainers’ Housen näkökulmasta kummallakin osapuolella on matala kynnys ottaa yhteyttä. Alpit Nordic pitää Trainers’ Housen hyvin kartalla ja viestit mahdollisista muutoksista ja päivityksistä kulkevat nopeasti talon sisällä.

”Yksi asia, mikä puuttuu monelta toimijalta, on valmistautuminen. Alpit Nordicilla valmistaudutaan aina kaikkeen hyvin. Heillä on viimeistellyt materiaalit ja agendat palavereita varten. Nämä asiat osoittavat meille ammattitaitoa, emmekä pidä niitä itsestäänselvyyksinä. Olemme nähneet tilanteita, joissa kumppani esteen edessä kertoo meille, miksi mikään ei onnistu. Alpit Nordic taas ottaa asian omakseen ja etsii ratkaisut.” kertoo Trainers’ Housen talouspäällikkö Iiris Nummila.

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteystyötä?

”Minulle suositteleminen tarkoittaa sitä, että laitan maineeni pantiksi. Tästä syystä annan suosituksia rajatusti. Suosittelen Alpit Nordicia. Kokemukseni toimivuudesta on ollut erinomainen.” Saku Keskitalo kertoo.

Alpit Nordic on teettänyt käyttäjätyytyväisyyskyselyn Trainers’ Housen henkilökunnalle. Tyytyväisyyden taso 4,6/5,0 on korkea.

Saku Keskitalo kertoo, että heillä on Trainers’ Housella hyvin vähän vika- ja virhetilanteita, eli yhteistyö toimii myös tämän osalta.

”Sisäisesti palaute on ollut kiittävää. Trainers’ Housen henkilöstö koostuu tarkkanäköisistä muutoskonsulteista, jotka oman ammattinsa puolesta ovat herkkiä antamaan palautetta epäkohdista.” kertoo Iiris Nummila Trainers’ Housen tarkasta henkilökunnasta.

”Jos kaikkien palveluntuottajien kanssa yhteistyö sujuisi yhtä tehokkaasti, elämä olisi helppoa. Oma kokemuksemme Alpit Nordicin palveluista on kouluarvosanalla täysi kymppi!” kertovat Saku Keskitalo ja Iiris Nummila yhteistyön arvosanasta kysyttäessä.

Share

Varmuuskopiointi on käytetyin ja usein se tutuin tapa suojata yrityksen tiedot erilaisilta onnettomuuksilta ja inhimillisiltä virheiltä. Kun puhutaan liiketoimintakriittisistä järjestelmistä, on hyvä pysähtyä pohtimaan mitä yritykselle ihan konkreettisesti tapahtuu suuremman katastrofin syntyessä. Pohdinta on hyvä tehdä niin teknisellä kuin johtoryhmätasollakin. Varsinkin yrityksen tekniselle henkilöstölle on voinut tulla tutuksi vuosien saatossa käsitteet RTO ja RPO. RTO kertoo meille, miten kauan palautuminen kestää ja RPO kertoo mihin palautuspisteeseen järjestelmä pitää pystyä palauttamaan. Eli toisin sanoen tulee pohtia, kuinka paljon dataa ollaan valmiita menettämään. Keskusteluissa tulee usein vastaan se, ettei perinteinen varmuuskopiointi aina täytä näitä RTO- ja RPO-vaatimuksia, jolloin pitää turvautua disaster recovery -tuotteisiin kuten Zerto.

Zerto valikoitui tuotteeksemme sen hyvien ominaisuuksien, joustavien käyttötarkoitusten sekä kokemuksien tuoman luottamuksen perusteella. Lisäksi kustannustehokkuus oli suuressa roolissa valintaa tehdessä. Aiemmin disaster recovery on merkinnyt myös suurehkoja kustannuksia, mutta Zerton avulla päästiin kustannusrakenteeseen, jossa palvelu tuli pienempienkin yritysten ulottuville. Yrityksenä Zerto ei tee muuta kuin disaster recovery-tuotettaan, joten voimme olla varmoja siitä, että heidän tuotekehityksensä keskittyy oikeisiin asioihin.  

Palvelussa suojattavat virtuaalipalvelimet valitaan tärkeysasteen ja kokonaisuuksien perusteella. Millä palvelimilla sijaitsee kaikista liiketoimintakriittisin data? Mitkä palvelimet kuuluvat samaan kokonaisuuteen? Monesti palvelin ei ole itsenäinen, vaan siihen liittyy muitakin palvelimia halutun toiminnallisuuden varmistamiseksi. Esimerkkinä tästä voisi olla web-palvelin, sen takana oleva sovelluspalvelin ja sen takana oleva tietokantapalvelin. Monesti kokonaisuuteen liittyy lisäksi autentikointikerros, jolloin suojataan esimerkiksi Active Directory –palvelin. Tärkeän datan identifioiminen ei aina ole itsestäänselvyys ja monesti järjestämme asiakkaan kanssa työpajoja, joissa tärkeä data ja kokonaisuudet identifioidaan keskustelun kautta.

Olemme tehneet historiassa kymmeniä Zerto-käyttöönottoja. Yksi tärkeä asia tuotteeseen liittyen on, ettei Zertossa asenneta mitään sovellusta suojattaville koneille, vaan se toimii kokonaan hypervisor-kerroksessa. Tämä on tärkeää, sillä emme halua samaan aikaan muokata ja suojata virtuaalipalvelimia. Zertoa varten asennetaan hallintapalvelin virtuaaliympäristöön, sekä jokaiselle alustapalvelimelle oma pieni Linux-pohjainen replikointipalvelin. Tämän jälkeen valitaan suojattavat virtuaalipalvelimet, sekä kohde jonne suojaus toteutetaan. Koska kyse on replikointituotteesta, jossa suojataan kokonaisia virtuaalipalvelimia sijainnista toiseen, voidaan tuotetta helposti myös hyödyntää palvelinmigraatioihin ja tähän hyödynnämmekin Zertoa laajasti. Palautettua ympäristöä käytetään palvelua varten venytettyä verkkoa pitkin. Palvelumallissamme data replikoidaan joko palvelutuotannostamme Espoosta, tai asiakkaan omasta laitetilasta Helsingin konesaliimme. Datan siirto ja säilytys tapahtuu kokonaan Suomessa.

Disaster recovery ei suojaa meitä pelkästään luonnonmullistuksilta, joissa palvelinsali tuhoutuu täysin. Yleisimpiä käyttötarkoituksia ovatkin inhimillinen virhe tai pieleen mennyt päivitys. Testausmahdollisuuksia ei aina ole (Zerto tosin tarjoaa sellaisenkin!), ja joskus tuotannossa menee asioita pieleen odottamattomasti. Tällöin Zertolla voidaan palautua aikaan ennen kohtalokasta virhettä helposti vain muutamalla klikkauksella. Tilanteessa, jossa DR-ratkaisua ei ole, joudutaan pahimmassa tapauksessa palaamaan edellisen illan varmuuskopioihin, jolloin palvelimelle koko päivän aikana tehdyt muutokset menetetään täysin. Jos varmuuskopioita taas ei ole säännöllisesti testattu, voi tilanne olla vieläkin synkempi. DR-tuotteella palautuminen on aina eksaktia tiedettä – tarkkuus mitataan sekunneissa tai minuuteissa.

Kun tapahtuu palautumista edellyttävä tilanne, on palautumisprosessi yksinkertainen. Ensimmäiseksi on katsottava missä tilassa itse Zerto on. Vaikka koko suojattava ympäristö (Zerto mukaan lukien!) olisi tuhoutunut, ei se ole este palautumiselle. Tässä tilanteessa palautuminen voidaan aloittaa joko meidän toimestamme, tai verkon yli itsepalveluportaalista. Seuraava kysymys on: Mitä palautetaan? Onko kyse yksittäisen palvelimen ongelmasta vai laajemmasta viasta? Viimeinen kysymys on: Mihin ajankohtaan palataan? Näillä tiedoilla varustettuna voidaan suorittaa itse palautus viidellä klikkauksella. Joskus ajankohta, johon palaudutaan, on epäselvä eikä esimerkiksi tiedetä vian tarkkaa alkamisaikaa. Tässä tilanteessa voimme hyvin aloittaa palautumisen arvioidun ajankohdan perusteella. Jos myöhemmin toteamme, että ajankohta oli väärä, voidaan aloittaa uusi palautuminen eri ajankohdasta hyvin kivuttomasti. Zertossa ajatus on aina, että mahdolliset asetukset ja testit on jo palautumisen osalta suoritettu etukäteen. Varsinaisessa vikatilanteessa tarvitaan vain päätös palautumisesta sekä edellä mainitut tiedot. Muistamisen arvoista on, että tässä ratkaisussa päätös palautumisesta on aina ihmisellä. Koska vikatilanteet ja niiden korjaukset ovat moninaiset, ei tätä valintaa voi jättää automatiikan varaan.

Tietyin väliajoin on hyvä pysähtyä pohtimaan, miten aikaisemmin kuvatuista tilanteista oma ympäristönne selviää. Mitkä ovat toimenpiteet, kuinka kauan ympäristö on alhaalla ja minkä verran tehtyä työtä on tehty turhaan. DR-palveluihin liittyvässä keskustelussa tulee aina hyvää pohdintaa niin teknisestä kuin liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Aina alkuun tarkastellaan yhdessä asiakkaan liiketoimintaa ja keskustellaan millaisia haasteita historiassa on tullut ja miten niistä on selvitty. Tämän jälkeen lähdetään tarkentamaan yhdessä, miten ympäristö ja sen työkuormat sopivat DR-palvelun piiriin, ja minkälaista suojausta voidaan ja on viisasta lähteä rakentamaan.

Helpoin tapa vakuuttua Zerton toiminnasta on nähdä noin tunnin mittainen esitys, jossa näytämme konkreettisesti oikealla raudalla, miten suojaus ja palautuminen tapahtuu. Jatkon askelmerkit ovat monesti määritystyöpaja, jossa tarkemmin katsotaan suojattavien palvelinten määrä ja niiden muodostamat kokonaisuudet. Samalla voidaan jo tarkentaa hintatasoa sen muodostuessa suojattavien palvelinten- ja datan määristä. Määrityksen jälkeen rakennetaan usein koeympäristö, jossa replikoidaan muutamaa palvelinta ja voit rauhassa itse tutustua tuotteen ominaisuuksiin ja lupauksien pitävyyteen. Viimeinen vaihe on käyttöönotto, jossa laajennetaan replikointi koskemaan kaikkia aiemmin määriteltyjä palvelimia. Ei huolta, sekin operaatio on suojattavien palvelinten osalta katkoton ja taustalla tapahtuva.

Kun asia on sinulle ajankohtainen, tulemme mielellämme kertomaan lisää ja katsotaan yhdessä, miten Zerton avulla parannetaan yrityksenne liiketoiminnan jatkuvuutta entisestään.

Meidät tavoittaa: https://alpit.io/contact-us/