Asiakastarinat

Alupro Oy & Alpit Nordic Oy Tekninen palvelupäällikkö palveluna ratkaisee kustannustehokkaasti ongelman, jonka kanssa moni PK-sektorin yritys kamppailee

Projektin päätavoitteet

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen

Strateginen kumppanuus

Kuvaus yhteistyöstä

Tekninen palvelupäällikkö on Alpit Nordicin tarjoama palvelu, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti juuri heille sopivaksi. Tähän mennessä yhteistyö Alpit Nordicin ja Alupron välillä on kestänyt reilun vuoden. Vuoden aikana on saatu aikaan paljon.

”Alpit tekee teknisen palvelupäällikön tehtäviä ulkoistettuna resurssina yrityksille, joilla ei ole erikseen omaa IT-osastoa. Aluprolle tehdään 2 päivää kuukaudessa. Pidämme huolen, että järjestelmät kehittyvät, eivätkä jämähdä. Seuraamme kehitystarpeita ja teemme suunnitelmia Alupron IT-ympäristön eteenpäin viemiseksi. ” kertoo Alpit Nordicin tekninen palvelupäällikkö Jan Henriksson yhteistyöstä Alupron kanssa.

Janin tehtävä teknisenä palvelupäällikkönä on etsiä ratkaisut Alupron IT-haasteisiin ja auttaa heitä eteenpäin ongelmien kanssa.

Jan Henriksson kuvailee teknistä toteutusta seuraavasti; ”Teknisen toteutuksen olemme pyrkineet tekemään ostajan näkökulmasta mahdollisimman helpoksi. Asiakkaalta nimi paperiin ja olen siitä eteenpäin hoitanut hyvin itsenäisesti, toki asiakasta tarpeen vaatiessa osallistaen.”

Palvelu otetaan käyttöön tehostetulla aloitusjaksolla, jossa selvitetään nykytilanne tarkasti ja laaditaan kehityssuunnitelma. ”Starttipaketti tyylinen: Nykytilanne ja sen jälkeen tehdään suunnitelma järjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan myös se, että järjestelmät kehittyvät koko ajan.” kertoo Jan Henriksson palvelusta.

Vuoden aikana on Aluprolle tehty parannuksia palvelimiin, yritysverkkoon, sekä tuotu uusia toiminnallisuuksia ja ohjelmistojen parannuksia. Suurimpana projektina Alupron omissa tiloissa sijainnut palvelin vaihdettiin Alpit Nordicin kapasiteettipalvelimiin korkean turvaluokituksen palvelinsaliin.

Yhteistyön tavoitteena liiketoiminnan kasvua tukeva kokonaisuus

Alpit Nordicin ja Alupron yhteistyö tähtää jatkuvasti kehittyvään ja liiketoiminnan kasvua tukevaan IT-ympäristöön.

”Tähtäämme siihen, että meidän tietojärjestelmäympäristömme tukee nyt ja tulevaisuudessa saumattomasti meidän liiketoimintaamme ja sen kehitystä. Haemme vahvaa kasvua ja olemme rakentaneet nyt Alpitin kanssa tietojärjestelmäpuolelle perustan kuntoon. Me tähtäämme skaalautuvaan kasvuun ja tahtotilamme on pitää IT-maailma siinä mukana” Kertoo Alupron toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen yhteistyön tavoitteista.

Alpit Nordicin Jan Henriksson näkee tilanteen samalla tavalla kuin Hämäläinen ja kertookin yhteistyön tavoitteista seuraavaa: ”Tavoitteenamme on parantaa Alupron kilpailukykyä ja IT-ympäristöä kokonaisuutena. IT-asioiden ei tulisi olla vain pakollinen paha, joita on pakko hoitaa, vaan liiketoimintaa ja sen kasvua tukeva kokonaisuus.”

Teknisen palvelupäällikön osaaminen yhtiön tukena

Aluprolla oli tunnistettu tarve toimintaympäristön muutokselle, sekä infrastruktuurin modernisoinnille. Tietoturvan tärkeyden korostuessa haluttiin saada selville, miten IT-ympäristöä voitaisiin parantaa tietoturvan, sekä muidenkin osa-alueiden osalta. Aluprolla ei kuitenkaan ollut tarvetta yrityksen sisäiselle IT-päällikölle viitenä päivänä viikossa. Tästä syystä Alpit Nordicin tarjoama tekninen palvelupäällikkö oli Alupron tilanteeseen sopiva ratkaisu.

Alupron kohdalla vaihtoehtona oli ostaa palvelu ulkopuolelta tai palkata taloon Jan Henrikssonin tasoinen asiantuntija tekniseksi palvelupäälliköksi. ”Vaihtoehtona olisi ollut, että palkkaamme itse teknisen palvelupäällikön. Hänelle ei kuitenkaan olisi ollut tarjota kokopäivätyötä. Tästä syystä Alpitin tarjoama melko ainutlaatuinen palvelumalli oli meille todella tervetullut” summaa Alupron toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen.

Luottamus ja sujuva kommunikaatio toimivan yhteistyön ajureina

Yhteistyö Alpit Nordicin ja Alupron välillä toimii kummankin osapuolen mielestä siksi, että luottamus ja avoimuus heidän välillään on syvää. Aluprolla voidaan luottaa siihen, että Alpit kertoo asiat, niin hyvät kuin huonotkin, juuri niin kuin ne ovat.

”Aiemmin meillä oli lähitukihenkilö tiettyinä päivinä toimistollamme. Totesimme, ettei tälle henkilölle riittänyt töitä joka päivälle. Alpitin puolelta tulikin ajatus, että onko järkevää istuttaa kaveria joka päivä meillä, vaikka töitä ei riittäisi. Tietävät siis, mitä asiakas tarvitsee ja kertovat sen rehellisesti. Tässäkin joku toinen olisi voinut vain vaieta ja pitää lähitukihenkilöä ns. turhaan asiakkaalla.” kertoo Jukka Hämäläinen heidän ja Alpitin välisestä luottamuksesta ja kommunikaatiosta.

”Yhteistyömme Alpitin kanssa on hyvin suora, avoin ja nopea tahdiltaan. Jos jokin asia menee pieleen puolin tai toisin, niin sen eteen toimitaan todella nopeasti. Meidät pidetään hyvin ajan tasalla säännöllisillä palavereilla ja niidenkin ulkopuolella.” kertoo Jukka Hämäläinen kommunikaatiosta yhteistyössä.

Myös tekninen palvelupäällikkö Jan Henriksson näkee avoimuuden ja luottamuksen avaintekijöinä sujuvaan yhteistyöhön: ”Uskallus tuoda omat näkemykset esille molemmin puolin on tärkeää. Olemme kaikki samalla tasolla, eikä kommunikaatio hankaloidu hierarkkisista syistä. Yhteistyön kannalta kriittinen tieto ei siiloudu tai jää odottamaan sähköpostiin, kun asiat pystytään hoitamaan nopeasti ja matalalla kynnyksellä.”

Miksi Alpit Nordicin kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä?

”Ymmärrys, ymmärrämme Alpitia ja he meitä. En näe Alpit Nordicia meille alihankkijana, vaan strategisena kumppanina. Jos yhteistyö jatkuu samalla linjalla, niin en näe mitään muuta ratkaisua tai toimijaa meidän kumppaninamme.” kuvailee Jukka Hämäläinen yhteistyön luonnetta.

Alupron toimitusjohtaja Jukka Hämäläinen haluaa painottaa yhteistyön olleen erinomainen: ”Yhteistyö on mennyt kuin elokuvissa. Toivottavasti Alpitilla kaikki projektit menevät näin! On poikkeuksellista, miten hyvin Alpit kumppanina meidät tuntee.”