Zerto Disaster Recovery As A Service – Miten Yrityksesi Tärkein Tieto On Suojattu Katastrofitilanteilta?

Alpit Nordic tarjoaa asiakkailleen tärkeiden tietojen suojausta toiseen konesaliin käyttäen Zertoa. Ratkaisu mahdollistaa suojauksen virtuaalipalvelintasolla, jolloin voidaan turvata kustannustehokkaasti vain se tieto, mitä halutaan suojata. Zerto skaalautuu yhdestä virtuaalipalvelimesta tuhansiin, joten ratkaisu sopii kaikille organisaatiolle kokoluokasta riippumatta.

Zerto on virtuaalisten palvelimien replikointityökalu, jolla voidaan suojata tai siirtää yhtä tai useampaa virtuaalipalvelinta yhteen tai useampaan kohdeympäristöön. Kohteena voi toimia toinen oma konesali, palveluntarjoajan konesali, tai esimerkiksi julkipilvi kuten Azure tai AWS.  

Suojaamisella tarkoitetaan sitä, että palvelimesta on ajantasainen kopio jossain muualla. Ajantasainen sisältö on pääsääntöisesti muutamia sekunteja jäljessä tuotannon alkuperäisestä. Ajantasainen kopio voi suojata useilta erilaisilta riskeiltä ja yllättäviltä tapahtumilta, kuten vesivahingot, tulipalot, haittaohjelmat, tietomurrot tai esimerkiksi konfiguroinnin tai päivityksen aikana tapahtuneet virheet.

Zerto luo automaattisesti palautuspisteitä niin tiheästi kuin mahdollista, normaalisti palautuspisteiden välin olevan vain noin 10–15 sekuntia viimeisimmältä kahdelta tunnilta, jonka jälkeen palautuspisteiden väli harvenee 15 minuutiksi. Palautuspisteiden kokonaiskesto voidaan määrittää palvelinkohtaisesti yhdestä tunnista kolmeenkymmeneen vuorokauteen.

Monipuoliset käyttötarkoitukset

Suojaamisen lisäksi Zertoa voidaan hyödyntää myös moniin muihin tarkoituksiin. Esimerkiksi meillä Alpit Nordicissa käytetään lähes yksinomaan Zertoa silloin, kun siirrämme asiakkaan virtuaalisia työkuormia paikasta toiseen, kun laitteisto päivitetään uuteen sukupolveen tai kun asiakas luopuu omista palvelimistaan siirtyäkseen julkiseen tai palveluntarjoajan pilveen. Zerto kykenee siirtämään koneita hyvin lyhyellä käyttökatkolla esimerkiksi vanhemmasta VMware-versiosta uudempaan, ja jopa VMwaren ja Hyper-V:n välillä, tai esimerkiksi Microsoftin tai Amazonin julkipilviin.

Zerton ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös testiympäristönä päivitysten tai konfiguraatiomuutosten kokeiluun ennen niiden jakelua tuotantoon. Jos on olemassa jo toinen sijainti, johon replikoida – oli se sitten edellinen laitteistosukupolvi siirrettynä toisen toimiston laitetilaan tai palveluntarjoajan alusta – voidaan tätä sijaintia hyödyntää muutoinkin kuin katastrofista toipumisessa. Zerto mahdollistaa palvelimien käynnistämisen tuotannon rinnalle toisessa sijainnissa eristetyssä testiverkossa. Koneet ovat ajantasaisia kopioita tuotannon vastaavista, ja niillä voidaan tämän jälkeen kokeilla esimerkiksi isomman sovelluspäivityksen asennusta. Jos sovelluspäivitys toimii tuotannon 1:1 kopioilla, on hyvä todennäköisyys, että päivitys asentuu myös varsinaiseen tuotantoon vaivattomasti.

Zerton edut muihin ratkaisuihin verrattuna: nopeus, helppous, kustannustehokkuus ja joustavuus

Kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna Zerto tarjoaa monia etuja, joista olemme listanneet alle tärkeimpiä.

1)    Nopea ja helppo palautuminen

Yksi merkittävimmistä Zerton tarjoamista eduista on nopeus ja palautuksen ajankohdan tarkkuus. Kun eilisillan varmuuskopioista palautus vie tunteja ja tietoa menetetään useita, ehkä jopa kymmeniä tunteja, Zerton kanssa voidaan valita haluttu palautuspiste juuri ennen ongelman alkamista, jolloin suojattu ympäristö saadaan palautettua toimintakuntoon yleensä minuuteissa samaan aikaan minimoiden tietojen menetys ja käyttökatkon pituus.

2)    Kustannustehokkuus

Zerton ratkaisussa käyttäjä voi itse valikoida suojattavaksi kriittiset järjestelmät, kun kilpailevissa ratkaisuissa on usein valittava kaikki järjestelmät, mikä luonnollisesti näkyy myös hintalapussa. Myös testauksessa voidaan saavuttaa kustannusetuja: testin päätyttyä koneet sammutetaan ja tuhotaan automaattisesti. Hinta laskee, koska koneet voidaan pitää käynnissä vain tarvittavan ajan.

Lisäksi Zertossa voidaan myös konfiguroida palvelinkohtaisesti kuinka pitkän palautushistorian mikäkin palvelin tarvitsee, joka myös parantaa kustannustehokkuutta.

Käyttökatkojen sopiminen voi usein olla haastavaa. Zertolla siirrot voi valmistella hyvin pitkälle replikoimalla palvelimet taustalla, ja suorittamalla yliheitto sovittuna ajankohtana huomattavasti lyhytkestoisemmalla katkolla, mikä sekin säästää kustannuksia.

3)    Valmistajariippumaton suojaus

Sovelluspohjaisena replikointituotteena Zerto istuu hyvin useimpiin ympäristöihin. Se ei katso palvelin- tai tallennusjärjestelmän valmistajaa, tai verkkototeutusta. Ainoa vaatimus on, että ympäristö on VMware vSphere (jossa vCenter), Hyper-V (jossa SCVMM) tai tuettu julkipilvi. Verkkoratkaisussakin on paljon joustoa, joskin useimmiten on hyödyllistä venyttää suojattavien koneiden käyttämät verkot lähde- ja kohdeympäristöjen välillä.

Miten Zerto toimii käytännössä

Zertossa replikointi tapahtuu useimmiten replikointia varten hankitun Layer 2-yhteyden yli. Verkon venytys mahdollistaa koneiden replikoinnin ilman asetusmuutoksia. Jos tuotantopuolella tapahtuu jotain, voidaan koneet käynnistää DR-puolella samoilla osoitteilla kuin tuotannossa, jolloin loppukäyttäjille ei tarvitse ilmoittaa uusia osoitteita, eikä nimipalvelumuutoksia ei tarvitse tehdä. Julkipilveen tai niiden välillä replikoitaessa osoitteiden muutoksilta ei tosin voida välttyä.

Zerto replikoi palvelimet käyttämällä hypervisoreille asennettuja moduuleja sekä pieniä VRA-nimisiä Linux-pohjaisia virtuaalipalvelimia. Aiemmin Zerton hallinta vaati Windows-palvelimen, johon asennettiin ZVM-sovellus (Zerto Virtual Manager), uusimmassa Zerto 10 versiossa tämä on korvattu Linux-pohjaisella ZVMA-palvelimella (ZVM Appliance). Hallinta tapahtuu yksinkertaisesta web-käyttöliittymästä.

Kun teemme konesalisiirtoja, siirrettävät koneet asetetaan replikoitumaan viimeistään viikkoa ennen yliheittohetkeä. Alun täysreplikoinnin jälkeen siirretään vain muuttuneita tietoja uuteen konesaliin, jotta siellä olevat kopiot säilyvät ajantasaisena. Lisäksi olemme ottaneet tavaksi käynnistää koneet uudelleen ennen siirtoa varmistaaksemme, ettei niissä ole piileviä ongelmia.

Kun on aika tehdä yliheitto, koneet sammutetaan ensin yksitellen tai pienissä erissä vanhassa konesalissa. Koska Zerto on pitänyt koneet ajan tasalla taustalla, ei tässä kohtaa enää ole isoa datamäärää siirrettävänä, ja katko voidaan pitää lyhyenä. Siirto käynnistetään Zerton hallintarajapinnan kautta, jonka jälkeen kone käynnistyy uudessa konesalissa hetken päästä. Käytännössä konekohtaisen katkon pituus on yleensä vain noin 15 minuuttia. Jos verkot on venytetty konesalien välillä, yliheitot voidaan myös jakaa esimerkiksi useammalle illalle tai viikonlopulle – kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, jolloin minimoidaan riskejä.

No alt text provided for this image

Zertolla voidaan ottaa täysi hyöty irti kakkoskonesalista tai pilvikapasiteetista. Oli kyse sitten liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta kriittisiä palvelimia replikoimalla, mielenrauhan saavuttaminen erilaisilla testeillä tai vaikka aiemmin ahdistanut konesalimuutto, Zerto sopii kaikkiin näihin käyttötarkoituksiin.

Meillä on yli 10 vuoden kokemus Zertosta ja sen hyödyntämisestä konkreettisissa katastrofitilanteissa. Lisenssien ja käyttöönottojen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme kattavan tuen jatkuvaan kehittämiseen ja kustannusten optimointiin.  

Share